Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize – Dofinancování projektů podpořených v roce 2020 ze strany Ministerstva kultury za účelem minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID 19

classical-music-1838390__340
Share Button

Výzva je určená na podporu projektů, jejichž realizace musela být odložena nebo se jiným způsobem komplikuje v důsledku výjimečné situace vyvolané šířením nemoci COVID 19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. června 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby.
  • Odbor umění, literatury a knihoven.

  • Samostatné oddělení muzeí.
  • Odbor mezinárodních vztahů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odbor umění, literatury a knihoven: Program Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění – dotace na dofinancování celoroční činnosti v roce 2020/ Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů – dotace na celoroční činnost.
 • Samostatné oddělení muzeí: Program udržitelnosti pro muzea a galerie zřizovaná nestátními subjekty.
 • Odbor mezinárodních vztahů: mimořádná výzva k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu, pokud poskytovatel ve výjimečných případech nestanoví jinak.
 • Navýšení bude možné, až do výše 100% dotace udělené prostřednictvím MK Hodnocení žádostí o navýšení dotace bude probíhat zejména dle aktuální situace a aktuálně platných nařízení vlády či ostatních ústředních orgánů státní správy v souvislosti s šířením COVID 19.

Specifika a omezení:

 • Přidělení dotace je v nárokovaném rozsahu neslučitelné v kombinaci s ostatními programy vyhlašovanými dalšími resorty, zejména se jedná o program Antivirus (MPSV), programy MPO a o podporu pro OSVČ poskytovanou FÚ.
 • Upozorňujeme žadatele, že nebude možný souběh dotací poskytnutých Ministerstvem kultury v rámci „záchranného balíčku“, schváleného usnesením vlády č. 408 ze dne 9. 4. 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury.
 • Podmínky pro podání žádosti o navýšení: 
 • Jedná se o navýšení stávající alokace, tedy dotace poskytnuté odborem médií a audiovize v roce 2020.
 • Zaslání:
  • 1) písemné sdělení se slovním zdůvodněním požadovaného navýšení (viz text výše) – NEZASÍLAT NOVÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE!!
  • 2)  Příloha č. 1 – Rozpočet projektu OMA.
  • 3) Příloha č. 2 – Vlastní podrobný strukturovaný rozpočet žadatele v libovolném formátu.
 • Obě přílohy aktualizované dle současné situace.
 • Termín konání projektu nebo jeho části spadá do období po 10. 3. 2020 (od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin začalo platit opatření MZ, které zakazovalo akce nad 100 lidí).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>