Přeskočit na obsah

Ministerstvo zdravotnictví — Metodika finančních prostředků — finanční prostředky na zajištění přípravy na krizové situace

Finanční prostředky slouží k financování krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví a organizací v jeho přímé řídící působnosti s cílem zajistit jejich akceschopnost a připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací, včetně provádění taktických a prověřovacích cvičení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 28.2.2015.

Příjemci podpory:

 • Organizace v přímé řídící působnosti MZ.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytnutá dotace je účelově vázána na konkrétní projekt v rámci zajištění krizové připravenosti organizace v přímé řídící působnosti MZ.
  • Připravenost poskytovatelů lůžkové péče na hromadné příjmy postižených osob.
  • Připravenost na dlouhodobé přerušení zdrojů energií a pitné vody.
  • Zajišťování antidot pro léčbu intoxikací.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se všem příjemcům dotace poskytuje maximálně do výše 100% rozpočtových nákladů na schválený projekt. 
 • V odůvodněných případech může MZ procentuální podíl dotace na projektech snížit.
 • Finanční spoluúčast žadatele resp. příjemce dotace na celkovém rozpočtu projektu však bude stanovena maximálně na 20%.

Specifika a omezení:

 • Z poskytnuté neinvestiční dotace se nesmí hradit náklady na:
  • a. úhradu auditu, 
  • b. pořízení hmotného majetku, jehož cena převyšuje 40 000 Kč, a nehmotného majetku, jehož cena převyšuje 60 000 Kč, 
  • c. materiálové náklady ve formě vybavení nábytkem, 
  • d. pohonné hmoty s výjimkou pohonných hmot pro generátory elektrické energie, 
  • e. pohoštění, občerstvení a dary s výjimkou přímých nákladů spojených se zabezpečením cvičení, 
  • f. úhradu cestovních nákladů spojených se zahraniční cestou,
  • g. leasing vozidel,
  • h. investice,
  • i. nespecifikované výdaje (tj. výdaje nerozepsané a výdaje, které nelze účetně doložit), 
  • j. rekondiční a rekreační pobyty,
  • k. daně, pokuty a sankce,
  • l. na úhrady telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet), 
  • m. el. energii, topení, plyn, vodu apod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru