Přeskočit na obsah

Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Rozvoj sociálního podnikání

Dotace bude určena na podporu provozování sociálního podnikání nově vzniklého subjektu nebo nově zřízené živnosti již existujícího subjektu, případně rozšíření o nový obor činností v rámci stávajícího podnikání. Podpora půjde i na rozšiřování kapacit sociálního podniku, vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • OSVČ podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba sociálních podniků.
 • Rekonstrukce sociálních podniků.
 • Vybavení sociálních podniků.
 • Rozšíření nabízených produktů a služeb.
 • Rozšíření prostorové kapacity podniku.
 • Zavedení nových technologií výroby.
 • Zefektivnění procesů podniku.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2 625 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31.8.2019.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru