Přeskočit na obsah

Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Sociální služby a sociální bydlení

Dotace bude směřovat na projekty zaměřující se na vybudování zázemí pro terénní služby nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb, sociální prevence či odborného sociálního poradenství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Aktivity A) a B) Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
 • Aktivita C) Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: 
  • Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství. Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob.
 • B) Komunitní centra: 
  • Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.
 • C) Sociální bydlení: 
  • Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově neagregovaného bydlení dle daných parametrů v IROP. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31.8.2019.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru