Přeskočit na obsah

Místní akční skupiny pro Kraj Vysočina

Účelem poskytnutí dotace je spolufinancování nutných provozních nákladů Místních akčních skupin Kraje Vysočina (dále jen „MAS“) a jejich zastřešující organizace MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS jsou platformou trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Pomocí metody komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se snaží o promyšlený a integrovaný rozvoj venkovských území.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 7. 5. 2018 do 18. 5. 2018.

Příjemci podpory:

  • MAS působící na území Kraje Vysočina a MAS kraje Vysočina o.p.s..

Typy podporovaných projektů:

  • Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje a s tím související povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění.
  • Nákup materiálu, nákup vody, paliv a energie, nákup služeb, ostatní nákupy, členské příspěvky, náklady na organizaci krajského setkání MAS (pouze MAS kraje Vysočina o.p.s.), propagace Kraje Vysočina (pouze MAS kraje Vysočina o.p.s.).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše požadované dotace je 10 000 Kč.
  • Maximální výše požadované dotace na jednu žádost činí pro MAS kraje Vysočina o.p.s. 84 000 Kč a pro ostatní MAS 76 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace činí 20 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace není slučitelná s dotacemi z dalších dotačních titulů kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru