Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR- 3. výzva pro OSVČ v programu COVID – Kultura

folklore-996388__340
Share Button

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu dnes vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné. Cílem Výzvy je podpora uměleckých profesí, jimž bylo nařízeními přijatými Vládou ČR v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19 zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů. Zmíněnými vládními opatřeními jsou myšleny ty, jež omezují hromadné akce a činnost uměleckých profesí, a to zejména s ohledem na zákaz živých vystoupení s přítomností diváků, uzavřená divadla, galerie, kulturní centra a zákaz maloobchodního prodeje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. 2. – 15. 4. 2021 prostřednictvím systému AIS MPO: kultura.mpo.cz.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura a tuto svoji činnost, jejímž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts, výtvarného umění či literatury, mají příjmově převažující.
 • Žádat mohou fyzické osoby: výkonní umělci a autoři a odborné umělecko-technické profese činné v daných oborech.
 • Podpora se vztahuje na osoby samostatně výdělečné činné mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr (např. zaměstnání v divadle).
 • Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura. Pro účely tohoto programu jsou rozřazeny do těchto dvou kategorií:
  • Výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih – ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.),
  • odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena pro výkonné umělce a autory a pro profese, které se svou činnosti podílejí na tvorbě a realizaci díla v daných oborech a mají umělecký přesah či vysokou mírou specializace pro dané umělecké oblasti. Pokud žadatelé zároveň s uměleckou činností vykonávají v daném oboru pedagogickou činnost, je pro potřeby této výzvy posuzována tato činnost jako činnost, která bezprostředně navazuje na jejich uměleckou činnost, resp. výuka, předávání poznatků či vedení studentských souborů ap., a příjem zní je brán do daného příjmového limitu jako příjem z umělecké činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Rozhodné období: 1. únor 2021 až 31. březen 2021.
 • Podpora formou jednorázového příspěvku se nevztahuje na tyto profese a činnosti: lektoři, umělecké vzdělávání, organizační a administrativní profese, moderátorská činnost, PR, technické zabezpečení, organizátoři eventů a společenských akcí, catering, média, architektura, grafika, oblast sportovních akcí atp.
 • Subjekt může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu v rámci této výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>