Přeskočit na obsah

MPO ve spolupráci MK ČR- Výzva č. 4 k programu COVID – Kultura

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Má pomoci podnikatelským subjektům a OSVČ z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

Příjem žádostí:

 • Žádosti podnikatelských subjektů ve výzvě č. 4 je možné podávat od úterý 3. srpna 2021 od 9:00 hodin do středy 22. září 2021 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts (živé scénické umění) nebo subjekty vykonávající vedlejší hospodářskou činnost:

 • a)      individuální umělci;
 • b)     subjekty:
  • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
  • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
  • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
  • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. — dle tohoto programu);
  • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa 
   • či orchestry;
   • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
   • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají
   • či organizují kulturní program;
   • agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce;
   • divadla;
 • c)      nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je poskytnout podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na provozní náklady, které vznikly ve spojitosti s vyvíjenou kontinuální činností v kultuře za rozhodné období od 1. června 2021 do 30. září 2021 a byly uhrazeny v období od 1. června 2021. do 17. září 2021.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v této výzvě na jeden podnikatelský subjekt činí 5 mil. Kč.
 • Noví žadatelé, kterým nebyla vyplacena podpora na kontinuální činnost ve Výzvě č. 2 nebo Výzvě č. 3.3 budou žádat formou dokládání uhrazených účetních dokladů na provozní náklady. Jedná se o totožný režim, jako již byl ve Výzvě č. 2, nebo Výzvě č. 3.3 za rozhodné období od 1. června 2021 do 30. září 2021, které byly uhrazeny v období od 1. června 2021 do 17. září 2021. Dotace bude ex post ve výši 80 % na způsobilé náklady v rámci vykonávané kontinuální činnosti v kultuře.

Specifika a omezení:

 • Nevztahuje na příspěvkové organizace státu, kraje či obcí.
 • Žadatel v rámci své žádosti může uplatnit provozní náklady v souvislosti s kontinuální činností v oblasti kultury, které vznikly v rozhodném období od 1. června 2021 do 30. září 2021. Tyto náklady musí být uhrazeny do 10. září 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru