Přeskočit na obsah

MK ČR — Dotační řízení pro rok 2024 na podporu spolufinancování projektů, které uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa – tematický okruh Kultura

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora projektů, které uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa a jsou realizovány v roce 2024.

Příjem žádostí:

 • Termíny uzávěrek pro podání žádostí do dotačního výběrového řízení:
  • 1. kolo – 26. dubna 2024,
  • 2. kolo – 20. září 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby s živnostenským oprávněním či právnické osoby, které se svým projektem ať již jako hlavní organizátor nebo spoluorganizátor uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa — Kultura a mají uzavřenou smlouvu s agenturou EACEA (Education, Audiovisal and Culture Executive Agency).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výběrového dotačního řízení je podpora projektů, které uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa a jsou realizovány v roce 2024.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % kalkulovaných nákladů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.
 • Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru