Přeskočit na obsah

MK ČR — Dotační řízení v oblasti kinematografie a médií

Dotace na zvyšování úrovně profesionálního prostředí v rámci oboru, dále zajištění pestrosti a kvality kinematografické a mediální nabídky a podpora přístupu k této nabídce zejména pro děti a mládež, sociálně ohrožené skupiny a obyvatele v regionech.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí je do 7. listopadu 2022 do 15.00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Žádat o dotaci mohou zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, poskytující služby v oblasti kultury a dále právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury.
 • Za kulturní služby se považují: 
  • a) jednorázové akce (semináře, výstavy apod.),
  • b) činnosti (vydávání časopisů, celoroční tvůrčí činnost).
  • Žádost může předložit pouze hlavní pořadatel předkládaného projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • Filmové festivaly a přehlídky — Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby.
 • Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií —  Dotace je určena na podporu projektů z oblasti hromadných sdělovacích prostředků – přehlídky, soutěže, ceny, konference apod.
 • Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi  — Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
 • Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi- Dotace je určena organizátorům konferencí nebo setkání v oblasti, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
 • Odborné publikace — s podokruhy :
  • Odborná periodika — Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
  • Neperiodické publikace — Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
  • Informace z oblasti kinematografie a médií on-line — Dotace je určena na podporu projektů přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti on-line – zpravodaje, ročenky, on-line verze tištěných periodik, databáze odborných informací.
 • Filmová a mediální výchova — s podokruhy: 
  • Výchova k mediální gramotnosti — Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, včetně projektů pro děti, seniory, mentálně a tělesně postižené.
  • Filmová výchova — Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví.
 • Propagace kinematografie a audiovize - Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou kinematografii a audiovizuální tvorbu oblast v zahraničí.
 • Diverzifikace programu kin a práce s publikem - Dotace je určena na podporu projektů práce s publikem a projektů diverzifikace – rozšiřování nabídky kin.

Forma a výše podpory:

 • Dotace pouze na neinvestiční náklady související s realizací projektu.
 • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může předložit maximálně tři projekty, a to vždy formou samostatné žádosti (každou žádost zaslat samostatně v obálce nebo pomocí datové schránky). Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím příslušného rektorátu.
 • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční náklady související s realizací projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru