Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MK ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část C

images
Share Button

Dotace se poskytují na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu pro rok 2020.

Příjem žádostí:

Příjemce podpory:

 • Finanční prostředky se poskytují subjektům, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy:
  • Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek veřejně přístupnými v památkových objektech.
  • Specializovaným archivům zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem nákupu mohou být:
 • a) předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné předměty mimořádného významu,
  • předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb.,
  • předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., a jejichž získání je:
  • reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení,
  • zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří,
  • reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího,
 • b) předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., které zároveň splňují kritéria předmětu kulturní hodnoty, jejichž získání je zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury,
 • c) objekty nebo jejich části, jejichž získání je zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě nebo muzeí, které mají muzeum v přírodě jako svou  organizační složku.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky určené na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve vlastnictví České republiky a k zakoupení předmětů povahy archiválií do specializovaného archivu organizace v působnosti Ministerstva kultury mohou být poskytnuty do 100 % výše ceny předmětu.
 • Finanční prostředky státního rozpočtu určené na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve veřejně přístupných památkových objektech mohou být ostatním subjektům poskytnuty do 70 % ceny předmětu.

Specifika a omezení:

 • NUTNOST ZASÍLAT ŽÁDOSTI O DOTACI JAK V PÍSEMNÉ, TAK ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, V SOULADU S PŘÍKAZEM NÁMĚSTKA MINISTRA KULTURY č. 1/2019, A TO NA NÁSLEDUJÍCÍ E-MAILOVOU ADRESU: isoc@mkcr.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>