Přeskočit na obsah

MK ČR — Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramu D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

Dotace na podporu ochrany movitého kulturního dědictví před nepříznivými vlivy prostředí.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí: do 10. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • ISO II D‑a/ vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť — muzea a galerie uvedené v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.  122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
 • ISO II D‑b/ vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) – muzea, galerie, případně další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zapsanými do Centrální evidence sbírek,
 • ISO II D‑b/ vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) – Národní památkový ústav,
 • ISO II D‑c/náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES — muzea, galerie, případně další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zapsanými do CES.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výběrového dotačního řízení je podpora ochrany movitého kulturního dědictví před nepříznivými vlivy prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť v muzeích a galeriích uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, mohou být poskytnuty až do 100 % výše celkových nákladů.
 • Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na vybavování depozitářů a stálých expozic potřebnou technikou mohou být poskytnuty muzeím a galeriím uchovávajícím sbírky ve vlastnictví České republiky až do 100 % výše celkových nákladů, ostatním vlastníkům a správcům sbírek do 70 % nákladů.
 • Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), mohou být poskytnuty Národnímu památkovému ústavu až do 100 % výše celkových nákladů.
 • Finanční prostředky neinvestiční povahy určené na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ve vlastnictví České republiky mohou být poskytnuty až do 100 % výše celkových nákladů, ostatním vlastníkům sbírek mohou být poskytnuty finanční prostředky neinvestiční povahy na náročné restaurování, konzervování a preparování až do 70 % nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytují v souladu s platnou právní úpravou danou právním řádem České republiky a dle platných vnitřních předpisů Ministerstva kultury.
 • Na dotaci není právní nárok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru