Přeskočit na obsah

MK ČR — Komponenta 4.5. — Rozvoj kulturního a kreativního sektoru — Výzva č. 0232/2022 na tvorbu strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví (KKO)

Dotace na podporu projektů, které vedou k vytvoření strategických materiálů rozvoje a podpory KKO. Výzva je určena na podporu tvorby regionálních strategických a koncepčních materiálů, strategií či na tvorbu kulturních politik, přímo se týkajících KKO, a na podporu sběru dat a mapování kulturních a kreativních odvětví v regionech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 12. 2022 do 15. 3. 2023.

Příjemci podpory:

  • Hlavní město Praha, kraj, příspěvkové organizace kraje nebo HMP, jejichž činnost se týká plánování, podpory a rozvoje kultury či KKO, podpory a rozvoje regionálního rozvoje či podpory a rozvoje vědy, výzkumu a inovací, právnické osoby pověřené krajem nebo HMP, jejichž činnost se týká plánování, podpory a rozvoje kultury či KKO, podpory a rozvoje regionálního rozvoje či podpory a rozvoje vědy, výzkumu a inovací; prokáží smlouvu nebo alespoň potvrzení kraje nebo HMP o spolupráci příjemce dotace s krajem či HMP za účelem výzvy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním cílem výzvy je podpořit projekty, které vedou k vytvoření strategických materiálů rozvoje a podpory KKO. Výzva je určena na podporu tvorby regionálních strategických a koncepčních materiálů, strategií či na tvorbu kulturních politik, přímo se týkajících KKO, a na podporu sběru dat a mapování kulturních a kreativních odvětví v regionech.
  • Dalším z cílů výzvy je získat datové analýzy, které budou sloužit veřejné správě pro rozvoj dalších aktivit zaměřených na podporu KKO v regionech, mezi které patří síťování ekonomicky činných subjektů, rozvoj dotační infrastruktury kraje nebo podpora konkrétních kulturních a kreativních odvětví v regionech.
  • Na základě kvantitativního a kvalitativního mapování získají krajské samosprávy a Ministerstvo kultury souhrnnou informaci o stavu KKO v regionech, a tím i informaci o potřebách veřejné správy pro nastavení dotační a rozvojové politiky na lokální i národní úrovni. Na základě kvalitativních dat bude příjemce dotace schopen vyhotovit strategické materiály.

Forma a výše podpory:

  • Pro výzvu je alokováno celkem 30 mil. Kč z prostředků stanovených pro program Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru dle schváleného Národního plánu obnovy. 
  • Maximální hranice dotace pro jeden projekt bude 2 142 857 Kč.
  • Výše dotace může činit až 100 % uvedených výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru