Přeskočit na obsah

MK ČR — Kreativní vouchery, NPO — komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Cílem výzvy je pomoci malým a středním podnikům prostřednictvím propojení s nově vznikajícími kreativními sektory a adaptací na změny vyvolané krizí způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady, a nutností tzv. dvojí tranzice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou malé a střední podniky se sídlem nebo zapsanou provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy, tj. od 15. 10. 2023.
 • Právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolek, nadace či nadační fond, zájmové sdružení právnických osob a ústav, obecně prospěšná společnost, veřejnoprávní VŠ, veřejné výzkumné instituce, obchodní korporace, fyzická osoba podnikající, právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Architektura / interiérový design / design nábytku/ průmyslový a produktový design / módní design/ světelný design.
 • Design služeb.
 • UX design.
 • Film / video / televize.
 • Fotografie.
 • Grafický design / branding.
 • Herní průmysl.
 • Hudba / zvuk.
 • Informační a komunikační technologie.
 • Kulturní dědictví.
 • Marketingové strategie.
 • On-line marketing.
 • Práce s texty.
 • Řemesla.
 • Webdesign.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 000 000 Kč z prostředků stanovených pro iniciativu Kreativní vouchery dle schváleného Národního plánu obnovy.
 • Jeden kreativní voucher může pokrýt max. 85 % z celkových způsobilých nákladů na projekt bez DPH, min. výše podpory může být 50 000 Kč bez DPH, max. výše podpory 150 000 Kč bez DPH, tzn. že alespoň 15 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů ceny projektu bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena projektu vyšší než 176 470 Kč bez DPH). 
 • Minimální celková hodnota projektu mezi žadatelem a poskytovatelem služby tedy musí být ve výši alespoň 58 824 Kč bez DPH, max. výše projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci výzvy.
 • Územím dopadu celá ČR včetně hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MK ČR — Kreativní vouchery, NPO — komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru”

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   základní informace jsou zmíněny na našich stránkách, pokud chcete veškeré informace, je zde odkaz na Zdroj. Na stránkách dotačního titulu si můžete projít celý text výzvy: https://mk.gov.cz/vyzva-0461–2024-kreativni-vouchery-ii-2024. Je zde i návod k podání Žádosti o dotaci. Na stránkách je také uvedena kontaktní osoba dotačního programu, na kterou se můžete obrátit v případě nejasností.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru