Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

classical-music-1838390__340
Share Button

Výzva je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Subjekty poskytující kulturní služby v oblasti profesionálního současného umění v těchto oborech: scénická umění, hudba, literatura a vizuální umění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tvorba a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (koncerty, představení, čtení, recitály, výstavy apod. formou vhodnou pro on-line prezentace),

 • zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů představení/produkcí/koncertů/čtení/výstav apod. formou vhodnou pro on-line prezentace (např. úprava programu (střih, dramaturgie), doplnění o kontext, titulky, komentáře tvůrců a dalších realizátorů apod.),
 • aktivity zaměřené na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého obsahu.
  • V případě zpřístupnění nové a již existující tvorby online budou upřednostněny projekty, které se zaměří na vytvoření inovativních a kreativních on-line formátů a obsahů zaměřených na práci s publikem (interaktivita, edukace, sdílení a zapojení publika do tvůrčího procesu, apod.).
 • Aktivity zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností kulturních pracovníků a tvůrců týkajících se prezentace umění v online prostředí prostřednictvím např. vzdělávacích kurzů, workshopů apod.).

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 30 mil. Kč.
 • Dotace jsou poskytovány až do výše 100 % nákladů projektu, maximálně však do výše vykázané ztráty na předložený projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty.
 • Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů.
 • Časové nastavení výzvy: Výzva bude zohledňovat aktivity realizované v době od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>