Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Literární periodika

literature-3091212__340
Share Button

Dotačním řízení na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2022 vyjma vydávání neperiodických publikací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. října 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby (se živnostenským oprávněním), které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují veřejné kulturní služby (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.).
 • Subjekt, který je vydavatelem, pořadatelem či realizátorem projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy:
  • 1. Literární periodika Dotační řízení pro vydavatele literárních a literárně kulturních periodik v tištěné podobě, v tištěné podobě s elektronickou mutací a v čistě elektronické podobě. Obsah těchto periodik tvoří pouze původní, nepřevzaté příspěvky, periodikum je v databázi ISSN.
  • 2. Literární festivaly a přehlídky.
  • 3. Nadstandardní cykly literárních, přednáškových a diskusních pořadů s dlouhodobou koncepcí a celoroční dramaturgií, komponované pořady apod.
  • 4. Literární soutěže, nadstandardní výstavní projekty, tvůrčí či odborné dílny, jednotlivé akce a pořady k propagaci čtenářství, rezidenční tvůrčí pobyty v ČR, semináře, sympozia, konference, kongresy, organizační činnost spojená s udílením literární cen apod.
  • 5. Celoroční dokumentační, popularizační a informační činnost s dlouhodobou koncepcí v oblasti literatury a knižní kultury.

Forma a výše podpory:

 • Celoroční činnosti nestátních neziskových organizací může být dotace poskytnuta také na úhradu mzdových nákladů (včetně odvodů za zaměstnance) až do výše 30 % dotace.
 • Dotace obchodním společnostem, družstvům a fyzickým osobám jsou poskytovány do výše ztráty, nejvýše však do 50 % celkových nákladů na projekt. Dotace ostatním subjektům jsou poskytovány do výše ztráty, nejvýše však do 70 % celkových nákladů. V odůvodněných případech celoroční činnosti či vydávání periodika může být poskytnuta dotace do výše 85 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit v tomto dotačním řízení maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>