Přeskočit na obsah

MK ČR — Mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci — Program udržitelnosti pro muzea II.

Zaměřením dotačního programu „Program udržitelnosti pro muzea II.“ je zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na některé subjekty, které vykonávají činnost v oblasti kultury na území České republiky, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření Vlády ČR přímo omezeno provozování jejich hospodářské činnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  30. 6. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba a fyzická osoba. 
  • a) subjekty zajišťující činnost podle zákona č. 122/2000 Sb., tzn. ty, které pečují o sbírku zapsanou v Centrální evidenci sbírek, nebo
  • b) subjekty zajišťující celoroční, či sezónní provoz za účelem prezentace sbírek a mobiliárních fondů v rámci poskytování veřejných kulturních služeb.
 • Jedná se o subjekty přímo organizující či provozující danou kontinuální činnost při správě muzeí a galerií, které provozují svou činnost za vstupné, a mají činnost převážně v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem je poskytnout podporu subjektům zajišťujícím kontinuální činnost podle zákona č. 122/2000 Sb., které pečují o sbírku zapsanou v Centrální evidenci sbírek, a subjektům pečujícím o sbírky a mobiliární fondy za účelem prezentace kulturního dědictví v rámci poskytování veřejné kulturní služby podle zákona č. 203/2006 Sb. (tj. muzea a galerie).

Forma a výše podpory:

 • Obsahem podpory je příspěvek na provozní náklady žadatele. Dotace nesmí přesáhnout 80 % provozních nákladů žadatele za rok 2020. Toto je součást čestných prohlášení, které žadatel musí doložit.

Specifika a omezení:

 • Jako rozhodné období bude bráno období od 12. března do 31. prosince 2020, přičemž ztráty z prodeje vstupenek v roce 2020 prokazatelně vznikly v důsledku vládních opatření kvůli minimalizaci dopadů pandemie Covid — 19.
 • Finanční prostředky se nebudou poskytovat žadatelům, kteří již byli podpořeni z programu Covid – kultura pro kulturní památky v rámci podpory na stejné rozhodné období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru