Přeskočit na obsah

MK ČR — Mimořádná výzva pro divadla, orchestry a pěvecké sbory

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o navýšení dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. září 2021.

Příjemci podpory:

 • 1 Profesionální divadla, symfonické orchestry a pěvecké sbory.
 • 2 Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů zřizovaných hl. m. Prahou.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Výzva je určena k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury.
 • Žadatelé mohou na základě této výzvy požádat Ministerstvo kultury o poskytnutí dalších finančních prostředků na částečné krytí nákladů na vlastní uměleckou činnost.
 • 2 Výzva je určena profesionální divadla a symfonické orchestry zřizované Hlavním městem Prahou, které nemohou žádat o dotace na celoroční činnost v jiných programech MKČR, zejména v Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů, realizovaném na základě usnesení vlády č. 902 z 10. září 2003. Cílem tohoto mimořádného výběrového řízení je minimalizovat dopady pandemie koronaviru COVID-19 ve smyslu částečného dofinancování nákladů na vlastní uměleckou činnost v roce 2021.

Forma a výše podpory:

 • Celkový rozpočet výběrového řízení je 50 mil. Kč. Výše přidělené podpory bude stanovena plošným navýšením již poskytnutých dotací na rok 2021.
 • Výše dotace bude stanovena matematickým propočtem na základě tří kritérií:

  • 1)  průměrná hodnota schválených příspěvků zřizovatele v letech 2019 a 2020 – váha kritéria 30%,
  • 2) rozdíl v ekonomické soběstačnosti mezi kalendářními roky 2020 a 2019 – váha kritéria 20%,
  • 3) počet premiér bez koprodukcí (resp. nových, úplně nazkoušených inscenací bez ohledu na jejich veřejné uvedení) v kalendářních letech 2019 a 2020 – váha kritéria 50%. Pro symfonické orchestry bude pro výpočet použita průměrná hodnota počtu premiér vykázaných divadly.

Specifika a omezení:

 • Z dotace lze hradit náklady na uměleckou činnost, platy a mzdy uměleckých pracovníků v kalendářním roce 2021. Z dotace nelze hradit provozní náklady a náklady na nájem prostor.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru