Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Národní plán obnovy – Status umělce – Výzva č. 1/2022, Mobilita I

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.
Share Button

Dotace na rozvoj a obnovu KKS, zejména posílit kompetence, odbornost a propagaci odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšířit sítě jejich zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů SPO zaměřených na pořádání prezentací české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury a v rámci studijních pobytů a tvůrčích rezidencí v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 5. 2022 od 13.00 hod. do 7. 6. 2022 do 15.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být SPO (ke kterým MK plní zřizovatelskou funkci). Žadatel o dotaci musí splňovat všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy:

  • Prezentace aktérů KKS v zahraničí
  • Prezentace umělců a české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.
  • Příprava prezentace aktérů KKS v zahraničí
  • Předcházející přípravná fáze projektu podporující prezentaci umělců a české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury v nadcházejícím roce, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.
  • Odborné konference, semináře a workshopy z oblasti KKS s mezinárodním přesahem zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování
  • Podpora výměny informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni zaměřených na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost v oblastech KKS.
  • Příprava odborných konferencí, seminářů a workshopů z oblasti KKS s mezinárodním přesahem zaměřených na podporu rozvoje dovedností a zasíťování
  • Předcházející přípravná fáze projektu podporující výměnu informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni zaměřených na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost v oblastech KKS.
  • Podpora programů tvůrčích rezidencí a programů studijních pobytů profesionálů z oblasti KKS v zahraničí
  • Programy zaměřené na podporu rozvoje dovedností, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci studijních pobytů či tvůrčích rezidencí pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury.

Forma a výše podpory:

 • Výši podpory doporučí ministrovi kultury v rámci hodnocení žádosti odborná dotační komise Odboru mezinárodních vztahů MK (dále jen OMV). Výše dotace může činit až 100 % uvedených nákladů na projekt bez DPH. (DPH si žadatel hradí z jiných zdrojů.)

 • Dotace je poskytovaná formou úhrady ex-ante, tj. dle předloženého rozpočtu. Předfinancování proběhne v 100% výši přidělené dotace nejdéle měsíc po nabytí účinnosti rozhodnutí o přidělení dotace.
 • Alokace výzvy činí 60 mil. Kč. Minimální počet vykázaných podpořených profesionálů KKS na jeden projekt je 5 fyzických osob. Nenaplní-li se  tato podmínka u projektů na přípravnou fázi plánovaných aktivit v daném roce (tematický okruh 2 a 4), musí se počet podpořených profesionálů KKS v navazujícím projektu (v následující části realizace navázaných aktivit v dalším roce) navýšit tak, aby celkově bylo podpořeno minimálně 10 fyzických osob.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit maximálně 6 projektů, každý formou samostatné žádosti dle jednotlivých tematických okruhů.
 • Žadatel, který dotaci obdrží, nesmí převádět dané finanční prostředky na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací projektu, které žadatel uvedl v návrhu rozpočtu a účetními doklady doloží platby v rámci vyúčtování.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>