Přeskočit na obsah

MK ČR — Národní plán obnovy – Status umělce – Výzva č. 4/2023, Mobilita III

Účelem výzvy je poskytnutí dotace na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. června 2023 do 14. září 2023 do 15:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby činné v kulturních a kreativních odvětvích, právnické osoby, které provozují kulturní, kreativní či uměleckou činnost a poskytují veřejné kulturní služby dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, i státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem kultury ČR nebo ke kterým MK plní zřizovatelskou funkci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy pro právnické a fyzické osoby z KKS.
 • Prezentace profesionálů KKS v zahraničí – projekty mobility nad 400 tis. Kč Prezentace umělců a české kultury na zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury,
  která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru. Podmínkou je podpora rozšíření či posílení dovedností a zkušeností min. 5 profesionálů KKS. K posouzení komisí budou přijaty projekty žádající o dotaci min. 400 tis. Kč.
 • Odborné konference, semináře, workshopy, networky z oblasti KKS v zahraničí – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování Podpora výměny informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, Zelenou dohodu pro Evropu a udržitelnost v oblastech KKS. Pro právnické osoby je stanovena podmínka podpory min. 5 profesionálů KKS.
 • Podpora tvůrčích a manažerských rezidencí a stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí – projekty rezidencí a stáží nad 80 tis. Kč
  Projekty zaměřené na podporu rozvoje dovedností, odborných znalostí, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci rezidencí a stáží pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury. Pro právnické osoby je stanovena podmínka podpoření min. 3 profesionálů KKS. K posouzení komisí budou přijaty projekty žádající o dotaci min. 80 tis. Kč.
 • Tematické okruhy pro státní příspěvkové organizace MK ČR.
 • Prezentace profesionálů KKS v zahraničí Prezentace umělců a české kultury na zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností min. 5 profesionálů KKS.
 • Odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKS – projekty v ČR a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování Podpora výměny informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, Zelenou dohodu pro Evropu a udržitelnost v oblastech KKS. Povinností žadatele je dodržení podmínky podpory min. 5 profesionálů KKS.
 • Podpora programů tvůrčích a manažerských rezidencí a programů stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí Projekty zaměřené na podporu rozvoje dovedností, odborných znalostí, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci rezidencí a stáží pro umělecké a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury. Povinností žadatele je dodržení podmínky podpory min. 5 profesionálů KKS.

Forma a výše podpory:

 • Alokace: 160 mil. Kč.
 • Z dotace je možné hradit až 100 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Pokud žadatel žádá jako jednotlivec (profesionál, který v daném oboru působí alespoň 2 roky a živí se uměleckou a kreativní činností) je třeba, aby dodal potvrzení/smlouvu od garanta dané vzdělávací akce (např. potvrzení od zahraniční instituce o účasti na konferenci, kde daný člověk bude mít příspěvek, kde bude dělat lektora na mezinárodním workshopu ap.) nebo potvrzení od českého garanta – instituce, se kterým daná osoba spolupracuje a která je v daném oboru etablovaná (zřizované i nezřizované kulturní a kreativní instituce).
 • Žadatel může podat max. 6 žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru