Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO – Status umělce – Výzva č. 1/2022

Dotace na poskytnutí podpory státním příspěvkovým organizacím zřizovaných MK nebo ke kterým MK plní zřizovatelskou funkci na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností a síťování umělců a odborných umělecko-technických pracovníků v oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 6. 2022 do 15.00 hod

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být SPO (ke kterým MK plní zřizovatelskou funkci). Žadatel o dotaci musí splňovat všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žádost do výběrového dotačního řízení může předložit pouze SPO. Podpora je směřována na podporu fyzických osob, ne vlastních zaměstnanců SPO a podpora nesmí směřovat na prezentaci uměleckých sbírek ve vlastnictví SPO.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prezentace profesionálů KKS v zahraničí

Prezentace umělců a české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

 • Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí

Aktivity v rámci přípravné fáze akcí plánovaných na další rok podporující prezentaci umělců a české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury v nadcházejícím roce, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

 • Odborné konference, semináře a workshopy z oblasti KKS v ČR s mezinárodním přesahem zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování

Podpora výměny informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost v oblastech KKS.

 • Příprava odborných konferencí, seminářů a workshopů z oblasti KKS v ČR s mezinárodním přesahem zaměřených na podporu rozvoje dovedností a zasíťování

Předcházející přípravná fáze projektu podporující výměnu informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost v oblastech KKS.

 • Podpora programů tvůrčích rezidencí a programů studijních pobytů profesionálů z oblasti KKS v zahraničí

Programy zaměřené na podporu rozvoje dovedností, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci studijních pobytů či tvůrčích rezidencí pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury.

Forma a výše podpory:

 • Výši podpory doporučí ministrovi kultury v rámci hodnocení žádosti odborná dotační komise Odboru mezinárodních vztahů MK.
 • Výše dotace může činit až 100 % uvedených nákladů na projekt.
 • Alokace výzvy činí 60 mil. Kč. Minimální počet vykázaných podpořených profesionálů KKS na jeden projekt je 5 fyzických osob.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit maximálně 6 projektů, každý formou samostatné žádosti dle jednotlivých tematických okruhů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru