Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO — Výzva č. 0343/2023 – Rozvoj digitalizace, dokumentační a informační činnosti v oblasti vizuálního umění a architektury

Dotace na podporu projektů zacílených na rozvoj digitalizace, dokumentační a informační činnosti v oblasti vizuálního umění a architektury.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzické a právnické osoby (kromě příspěvkových organizací Ministerstva kultury a příspěvkových organizací, které vlastní a spravují sbírky zapsané v CES) poskytující veřejnou kulturní službu (Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů) a dokumentační a informační činnost nebo jinak zpřístupňující (nebo plánují zpřístupnit) sbírky a jiné výstupy své odborné a dokumentační činnosti v digitální podobě.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy Digitalizace kulturního a kreativního sektoru je podpořit tvorbu digitalizovaného obsahu a jeho prezentace odborné i široké veřejnosti. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, a to v následujících tematických okruzích:
  • 1) modernizace reprodukční a digitalizační techniky a softwarových nástrojů pro webové databáze,
  • 2) dokumentační a informační činnost.

Forma a výše podpory:

 • Doporučenou výši dotace stanoví při hodnocení žádosti odborná komise Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví MK, o výsledcích rozhoduje ministr kultury. Dotace může být poskytnuta až do 100 % uznatelných nákladů projektu. DPH nepatří mezi uznatelné náklady.
 • Žadatel může v rámci jednoho projektu (akce) požadovat dotaci na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu (investiční část dotace může činit max. 60 %).
 • Podmínkou realizace projektu je publikování digitalizovaného obsahu (min. 70 % digitalizátů).

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR.
 • Žadatel může v součtu za tuto výzvu NPO č. 0343/2023, za výzvu č. 0315/2023 a za oborová dotační řízení v programu Kulturní aktivity v gesci oddělení umění MK předložit maximálně 4 žádosti o dotaci na rok 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru