Přeskočit na obsah

MK ČR — Oblast literatury

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvy pro rok 2024 zaměřené na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • 1 Podpora vydávání české literatury v překladu —  od 15. 11. 2023 a 15. 5. 2024.
  • 2 Podpora literárních akcí — od 11. 9. 2023 do 15. 10 2023.
  • 3 Podpora literárních periodik — od 11. 9. 2023 do 15. 10 2023.
  • 4 Podpora vydávání neperiodických publikací – audioknihy — do 15. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby (se živnostenským oprávněním), které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují veřejné kulturní služby (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.) a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Podpora vydávání české literatury v překladu.
 • 2 Podpora literárních akcí.
 • 3 Podpora literárních periodik.
 • 4 Podpora vydávání neperiodických publikací – audioknihy.

Forma a výše podpory:

 • 1 V rámci žádosti o podporu vydání překladu celé knihy lze žádat o podporu překladu (do 50 % celkových nákladů na vydání publikace), nákladů na návrh obálky, grafické zpracování, sazbu, tisk (do 50 % celkových nákladů na vydání publikace), nákladů na autorská práva (do 15 % celkových nákladů na vydání publikace) a nákladů na propagaci (do 25 % celkových nákladů na vydání publikace); celková výše podpory nesmí přesáhnout 70 % celkových nákladů na vydání publikace.
 • 2 Dotace jsou poskytovány do výše ztráty, nejvýše však do 70 % celkových nákladů na projekt. V odůvodněných případech celoroční činnosti či vydávání periodika může být poskytnuta dotace do výše 85 % celkových nákladů.
 • 3 Dotace jsou poskytovány do výše ztráty, nejvýše však do 70 % celkových nákladů na projekt. V odůvodněných případech celoroční činnosti či vydávání periodika může být poskytnuta dotace do výše 85 % celkových nákladů.
 • 4 Dotace jsou poskytovány do výše propočítané ztráty, nejvýše však do 50 % celkových nákladů na projekt. O konečné výši dotace rozhoduje ministr kultury na základě doporučení odborné komise.

Specifika a omezení:

 • Pokud je předložená žádost neúplná, má žadatel možnost na výzvu Ministerstva kultury chybějící podklady obratem doplnit; neúplná žádost bude z řízení vyloučena.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MK ČR — Oblast literatury”

 1. Tomáš Votruba

  Dobrý den, prosím o informaci, kdy bude spuštěna výzva na podporu vydávání periodik? Zastupuji dvoměsíčník, který podporuje českou kuluru, design, literaturu a životní styl. Prosím případně o informace, které se týkají jiné podpory v rámci naší činnosti. A zaslání cenové nabídky za zpracování žádosti Vaší společnosti. Náklady se pohybují okolo 2 mil. Kč. Děkuji za odpověď.
  Votruba

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   finanční podporu na ediční počiny v oblasti neperiodických a periodických publikací poskytuje Státní fond kultury. Státní fond kultury v současné době přijímá žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016. Mezní lhůta pro příjem žádostí je minimálně čtyři měsíce před zahájením projektu. Veškeré informace a formuláře naleznete na stránkách http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/. Dotace se však pohybuje okolo desítek tisíc korun. Vzhledem k tomu, že pro podání žádosti je nutné vyplnit jen jednoduchý formulář, doporučujeme si danou žádost zpracovat vlastními silami. Pokud byste však i tak měli zájem o poradenské služby, můžete se na nás obrátit.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru