Přeskočit na obsah

MK ČR — P r o g r a m  „K u l t u r n í  a k t i v i t y“ na podporu projektů pořádaných u příležitosti oslav „Smetana 200/ Rok české hudby 2024“

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěšných neziskových projektů z oblasti hudby a divadla.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 16. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.)a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy:
  • hudební projekty v oblasti klasické i alternativní hudby;
   • koncertní akce,
   • vydání notových edic a knižních publikací,
   • nahrávání a výroba zvukových a zvukově-obrazových hudebních záznamů,
   • hudební konference.
  • divadelní projekty;
   • nové inscenační projekty,
   • jiný projekt.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů na předložený projekt.

Specifika a omezení:

 • Podpořeny budou projekty nekomerčního charakteru, připomínající významná hudební výročí roku 2024, zaměřené na prezentaci české hudby (včetně soudobé), projekty dramaturgicky a umělecky mimořádné.
 • Ve výběrovém dotačním řízení budou preferovány projekty s garantovanou podporou územní samosprávy.
 • Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.
 • Projekty musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru