Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora integrace příslušníků romské menšiny

rome-2545374__340
Share Button

Dotace na podporu integrace příslušníků romské menšiny, odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii.

Příjem žádostí:

 • Žádosti do výběrového dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 15. října 2021, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 15. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2020, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):
  • umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly),
  • kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky, besedy),
  • odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii,
  • dokumentace romské kultury,
  • ediční činnost (neperiodické publikace),
  • kulturní akce směřující k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Ministerstvo kultury nepodporuje první ročníky festivalů a přehlídek. Předmětem podpory v tomto řízení není rovněž účast zahraničních účinkujících na akcích a filmová tvorba.
 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>