Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora integrace příslušníků romské menšiny

Dotace na podporu integrace příslušníků romské menšiny, odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii.

Příjem žádostí:

 • Žádosti do výběrového dotačního řízení v programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny, podané prostřednictvím datové schránky, přijímá ministerstvo nejpozději do 22. září 2023 do 24:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2022, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):
  • umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly),
  • kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky, besedy),
  • odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii,
  • dokumentace romské kultury,
  • ediční činnost (neperiodické publikace),
  • kulturní akce směřující k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru