Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“ v  oblasti podpory kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů v roce 2022.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat ministerstvo nejpozději do 24. září 2021, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 24. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

  • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
  • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.
  • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • V tomto programu jsou podporovány zejména projekty s regionálním nebo národním dopadem, kulturní aktivity zaměřené především na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020, zvláště jde o následující aktivity:
  1. využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením,
  2. arteterapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
  3. prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti,
  4. tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech),
  5. činnost osob se zdravotním postižením a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů,
  6. umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro osoby se zdravotním postižením, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče,
  7. zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory v kulturních oborech ve volném čase,
  8. kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže,
  9. usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.),
  10. odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky).

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných nákladů (podle možnosti rozpočtu Ministerstva kultury a významu projektu).

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty. Každý projekt se předkládá jako samostatná žádost předepsaným způsobem a se všemi povinnými přílohami.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>