Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2021 výběrové dotační řízení v oblasti podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů v České republice. Dotaci mohou získat fyzické i právnické osoby.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 16. září 2020, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 16. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • V tomto programu jsou podporovány zejména projekty s regionálním nebo národním dopadem, kulturní aktivity zaměřené především na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020, schváleného usnesením vlády ČR č. 385/2015:
 • Zvláště jde o následující aktivity:
  • Využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením.
  • Arteterapeutické programy pro zdravotně postižené občany a seniory.
  • Prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti.
  • Tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech).
  • Činnost zdravotně postižených občanů a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů.
  • Umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro zdravotně postižené a občany, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče.
  • Zájmové a vzdělávací aktivity pro zdravotně postižené občany a seniory v kulturních oborech ve volném čase.
  • Kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže.
  • Usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.).
  • Odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky).

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných nákladů (podle možnosti rozpočtu Ministerstva kultury a významu projektu).

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.
 • Projekt musí být uskutečněn v roce 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>