Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR

shutterstock_154681289.jpg
Share Button

Ministerstvo kultury se rozhodlo podpořit integraci i aktivity příslušníků národnostních menšin v ”Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České Republice“. Pokud se vaše organizace věnuje následující jakékoli vyjmenované činnosti, neváhejte zažádat o dotaci!

Příjem žádostí:

 • Žádost se může podávat buď v elektronické formě do 16. 10. 2020 nebo ve formě tištěné do stejného data do 15:30 hod. na podatelnu Ministerstva kultury.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, které sídlí na území ČR a splňují zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky (subjekt je pořadatelem či realizátorem daného projektu, v případě spolku je projekt předkládán nejvyšším orgánem), jenž prokazatelně vyvíjejí činnost na podporu příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok a byly založeny nebo registrovány do 31. 12. 2019.
 • O dotace nemohou žádat státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.

Typy podporovaných projektů:

 • Umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny).
 • Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity.
 • Studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic.
 • Multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie).
 • Ediční činnost (neperiodické publikace).
 • Dokumentace národnostní kultury.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 70 % nákladů, ovšem může se snížit v závislosti na rozpočtu ministerstva.

Specifika a omezení:

 • Podpora se nevztahuje na první ročníky přehlídek, festivalů, na filmovou tvorbu a ani na účast zahraničních účinkujících na akcích.
 • Žadatel může podat pouze dvě žádosti obsahující různý realizovatelný projekt.
 • Dotace se nesmí převádět na jiný subjekt, ledaže by se jednalo o úhradu nutných výdajů spojených s realizací projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>