Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR

Ministerstvo kultury se rozhodlo podpořit integraci i aktivity příslušníků národnostních menšin v ”Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České Republice“. Pokud se vaše organizace věnuje následující jakékoli vyjmenované činnosti, neváhejte zažádat o dotaci!

Příjem žádostí: 

 • Žádosti o dotaci v roce 2023 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu kulturních aktivit  příslušníků národnostních menšin žijících v České republice přijímá ministerstvo nejpozději do 23. září 2022, při osobním podání do 15.00 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 23. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2020, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • Umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny).
 • Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity.
 • Studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic.
 • Multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie).
 • Ediční činnost (neperiodické publikace).
 • Dokumentace národnostní kultury.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 70 % nákladů, ovšem může se snížit v závislosti na rozpočtu ministerstva.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.
 • Dotace se nesmí převádět na jiný subjekt, ledaže by se jednalo o úhradu nutných výdajů spojených s realizací projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru