Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora kulturních aktivit v památkové péči

Výběrové řízení Ministerstva kultury pro rok 2023 na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit spolků, případně obecně prospěšných společností působících v památkové péči v České republice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 4. října 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob a to registrované nebo založené do 31. 12. 2021.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Zaměřené na památkovou péči, a to: 
  • Sborníky, periodika.
  • Konference, sympozia, semináře.
  • Přednášky.
  • Veřejné soutěže, přehlídky a výstavy.
  • Ostatní vlastní zaměřené na památkovou péči.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány nejvýše do 70% nákladů předloženého projektu, maximálně však do výše plánované ztráty.

Specifika a omezení:

 • Ministerstvo kultury nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací.
 • Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.
 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru