Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové dotační řízení pro rok 2024 na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Účelem výběrového dotačního řízení je podpora fyzických a právnických subjektů (s výjimkou státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury), poskytujících veřejnou kulturní službu a podporu jejich projektů vysílaných do zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Termíny uzávěrek pro podání žádosti do dotačního výběrového řízení: 
  • 1. kolo – 2. října 2023.
   2. kolo – 1. dubna 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti, a fyzické osoby s živnostenským oprávněním odpovídajícím předloženému projektu. 
 • Za veřejnou kulturní službu nelze považovat agentážní a zprostředkovatelskou činnost. 
 • Žadatel o dotaci musí splňovat všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.

Typy podporovaných projektů:

 1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí.
 2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.
 3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí.
 4. Projekty vysílané do  zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % kalkulovaných výdajů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může daný rok předložit maximálně tři projekty, každý formou samostatné žádosti.
  Projektem se rozumí kontinuální pobyt či produkce v zahraničí.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru