Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

shutterstock_49376539.jpg
Share Button

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové dotační řízení pro rok 2022 na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny projekty musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase.

Příjem žádostí:

 • Termíny uzávěrek pro podání žádosti do dotačního výběrového řízení:

  • 1. kolo – 30. září 2021,
  • 2. kolo – 31. března 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti, a fyzické osoby s živnostenským oprávněním odpovídajícím předloženému projektu.
 • Za veřejnou kulturní službu nelze považovat agentážní a zprostředkovatelskou činnost.
 • Žadatel o dotaci musí splňovat všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Typy podporovaných projektů:

 1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí.
 2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.
 3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí.
 4. Projekty vysílané do  zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70% kalkulovaných výdajů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70% nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit v každém kole maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.
 • Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů spojených s realizací projektu.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>