Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit + Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

shutterstock_154069466.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.

 Příjem žádostí:

 • Uzávěrka výběrového dotačního řízení v kategorii A:
  • Žádosti o dotaci v roce 2022 do výběrového dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 30. 9. 2021, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 30. 9. 2021.
 • Uzávěrka výběrového dotačního řízení v kategorii B:
  • 1. kolo –  30. 9. 202.
  • 12. kolo –  29. 4. 2022.
  •  Žádosti o dotaci v roce 2022 přijímá ministerstvo nejpozději v den uzávěrky, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 30. 9. 2021, pro 2. kolo s razítkem pošty s datem 29. 4. 2022.

 Příjemce podpory:

 • Fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2020, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných MK.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s  trvalým pobytem v České republice.

 Typy podporovaných projektů:

 • Tematické okruhy kategorie A:
 • Projekty mohou být zaměřeny na akce a aktivity podporující:
  • Tradiční českou hudebnost.
  • Slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů.
  • Neprofesionální tvorbu výtvarnou.
  • Všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec.
  • Estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů.
  • Kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017.
  • Umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a inovaci.
  • Odbornou ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů.
 • Tematické okruhy kategorie B:
  • 1. Amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského
  • 2. Taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru
  • 3. Dechové, symfonické a komorní orchestry
  • 4. Dětské a dospělé folklorní soubory
  • 5. Dětské a dospělé pěvecké sbory

Forma a výše podpory:

 • Dotačního řízení v kategorii A:

  • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu).
  • Postupové přehlídky, které jsou výběrem na některou z následujících celostátních přehlídek a soutěží konaných z pověření a za finanční podpory MK. Dotace může být udělena v max. výši 30 000 Kč na jednu přehlídku na základě kvantitativních kritérií (počet inscenací, těles, choreografií/artefaktů, počet lektorů a  účastníků, délka trvání). Podle těchto kritérií, aktuálně ověřených, budou postupové přehlídky rozděleny do tří kategorií s odstupňovanou výší dotace (do 15 000 Kč, do 25 000  Kč a do 30 000 Kč).
 • Dotačního řízení v kategorii B:
  • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů na  dopravu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu), tzn. že jiné náklady nemohou být z této dotace hrazeny.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně dva projekty do kategorie A a maximálně jeden projekt do kategorie B (míněno jeden projekt v jediném ze dvou vyhlášených kol). Každý projekt musí být podán formou samostatné žádosti.
 • A - Dotace může být použita prioritně na lektorné, porotné a pronájem prostor a techniky, případně na dopravu, cestovné a ubytování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>