Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.

 Příjem žádostí:

 • Uzávěrka výběrového dotačního řízení:
 • 1. kolo — 29. 9. 2023
 • 2. kolo — 30. 4. 2024.
 • Žádosti o dotaci v roce 2024 přijímá ministerstvo nejpozději v den uzávěrky, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 29. 9. 2023, pro 2. kolo s razítkem pošty s datem 30. 4. 2024.

 Příjemce podpory:

 • Fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2022, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných MK.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s  trvalým pobytem v České republice.

 Typy podporovaných projektů:

 • Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):
  1. amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského,
  2. taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru,
  3. dechové, symfonické a komorní orchestry,
  4. dětské a dospělé folklorní soubory,
  5. dětské a dospělé pěvecké sbory.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů na  dopravu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu), tzn., že jiné náklady nemohou být z této dotace hrazeny.

Specifika a omezení:

 • Výběrové dotační řízení není určeno na podporu recipročních zájezdů, účasti na prvních ročnících festivalů, účasti na  festivalech lokálního významu nebo komerčních zájezdů   a koncertních turné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru