Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Dotace na zabezpečení konkrétní kulturní činnosti v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci v roce 2024 v tomto výběrovém dotačním řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 29. září 2023. O konzultace k projektům je možno požádat do 22. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • Zaměření projektů:
  1. tradiční česká hudebnost,
  2. slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů,
  3. neprofesionální tvorba výtvarná, fotografická, zvuková a filmová,
  4. všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některém z pořádajících spolků),
  5. estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některé z pořádajících organizací),
  6. kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020,
  7. umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a inovaci,
  8. odborná ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje).

Forma a výše podpory:

 • Dotace maximálně 70 % rozpočtových kalkulovaných nákladů na dopravu (jiné náklady nemohou být z této dotace hrazeny).

Specifika a omezení:

 • Z dotace nelze hradit investiční náklady, výdaje na mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, taxi, pohonné hmoty, pohoštění a občerstvení, dary, včetně květinových, věcné ceny, diplomy, reklamní předměty, zahraniční cesty, bankovní poplatky, účetní a právní služby, náklady na proškolení personálu nebo zpracování projektu a též veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru