Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů k výročím Franze Kafky

Dotace je určena pro projekty s tematickou návazností na připomínku osobnosti spisovatele Franze Kafky, jejichž jádrem je veřejná kulturní služba (kulturní akce pro veřejnost, příprava a vydání publikace apod.).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.)a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky. 
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena pro projekty s tematickou návazností na připomínku osobnosti spisovatele Franze Kafky, jejichž jádrem je veřejná kulturní služba (kulturní akce pro veřejnost, příprava a vydání publikace apod.), a to v následujících uměleckých oborech:
  • hudba,
  • výtvarné umění – audiovizuální umění,
  • divadlo,
  • tanec,
  • literatura.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů na předložený projekt.
 • Při stanovení výše dotací se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti. Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.
 • Projekty musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru