Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů profesionálního divadla

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení programu „Kulturní aktivity“na podporu projektů profesionálního divadla na rok 2024.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí: do 16. října 2023.

 Příjemce podpory:

 • Právnické a fyzické osoby se živnostenským oprávněním, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.).
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel. který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace MK jsou určeny na podporu veřejně prospěšných neziskových projektů profesionálního umění: 
  • činoherního divadla,
  • hudebně – dramatického divadla,
  • loutkového divadla,
  • alternativního divadla,
  • interdisciplinárního charakteru s významným podílem divadelní složky.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů předloženého projektu. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, platí, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu.
 • V případě dotací na vydávání tištěných nebo elektronických periodik lze na základě odůvodněného požadavku vydavatele a doporučení příslušné komise poskytnout dotaci až do výše 90 % celkových nákladů.
 • Příjemce dotace může během roku 2024 požádat o navýšení dotace, a to nejpozději do 31. října 2024.

 Specifika a omezení:

 • Projekt musí být žadatelem realizován na území ČR.
 • Projekt musí být realizován a profinancován do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru