Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby

Dotační výběrové řízení na podporu projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní a klasické hudby. Toto řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu projektů realizovaných v České republice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 30. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.).
 • Právnická osoba musí mít sídlo na území České republiky.
 • Fyzická osoba musí být občanem České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • Hudební festivaly — nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu s důrazem na výrazné dramaturgické zaměření.
 • Koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti s regionálním významem.
 • Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění.
 • Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod.
 • Příprava vydání hudebních edic, odborných, knižních, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti.
 • Vydávání hudebních edic, odborných, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti.
 • Odborné periodické publikace (časopisy).
 • Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou.
 • Hudebně informační a dokumentační činnost.
 • Hudební konference.

Forma a výše podpory:

 • Dotace obchodním společnostem, družstvům a fyzickým osobám jsou poskytovány  nejvýše do 50 % nákladů, maximálně však do výše vykázané ztráty na předložený projekt.
 • Dotace ostatním subjektům jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů, maximálně však do výše vykázané ztráty.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.
 • Výběrové řízení je určeno pro pořadatele koncertních projektů. Do tohoto okruhu lze předložit i žádost na rok 2021 a 2022. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru