Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti klasické hudby

Výběrové dotační řízení je určeno pro pořadatele festivalů, přehlídek, cyklů či jednotlivých koncertů se soudobou tvorbou. Do tohoto okruhu lze předložit i žádost na rok 2021 a 2022.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 30. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.).
 • Právnická osoba musí mít sídlo na území České republiky.
 • Fyzická osoba musí být občanem České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • Hudební festivaly — nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu s důrazem na výrazné dramaturgické zaměření.
 • Koncertní akce v oblasti české soudobé hudby v kontextu se zahraniční soudobou tvorbou.
 • Koncertní akce v oblasti historicky poučené interpretace staré hudby.
 • Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti (i v rámci festivalu či cyklu).
 • Kontinuální činnost stálých profesionálních souborů.
 • Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod. Edukativní projekty určené zejména dětem a mládeži.
 • Příprava vydání hudebních edic, odborných, knižních, lexikografických a encyklopedických prací z hudební oblasti.
 • Vydávání hudebních edic, odborných, lexikografických a encyklopedických prací z hudební oblasti.
 • Odborné periodické publikace (časopisy).
 • Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou.
 • Hudebně informační a dokumentační činnost.
 • Hudební konference.

Forma a výše podpory:

 • Dotace obchodním společnostem, družstvům a fyzickým osobám jsou poskytovány  nejvýše do 50 % nákladů, maximálně však do výše vykázané ztráty na předložený projekt.
 • Dotace ostatním subjektům jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů, maximálně však do výše vykázané ztráty.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

1 komentář na “MK ČR — Podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti klasické hudby”

 1. Pingback: Podpora projektů profesionálního hudebního umění Ministerstva kultury

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru