Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti klasické hudby

Dotační výběrové řízení na podporu projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní a klasické hudby.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 16. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.) a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Hudební festivaly.
 • 2. Koncertní akce v oblasti soudobé hudby.
 • 3. Koncertní akce v oblasti historicky poučené interpretace staré hudby.
 • 4. Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti (i v rámci festivalu či cyklu).
 • 5. Kontinuální činnost stálých profesionálních souborů.
 • 6. Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod. Edukativní projekty určené zejména dětem a mládeži.
 • 7 a. Příprava vydání hudebních edic, odborných, knižních, lexikografických a encyklopedických prací z hudební oblasti.
 • 7 b. Vydávání hudebních edic, odborných, lexikografických a encyklopedických prací z hudební oblasti.
 • 8. Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou.
 • 9. Hudebně informační a dokumentační činnost.
 • 10. Hudební konference.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů na předložený projekt, s výjimkou dotací projektům přihlášených do tematického okruhu 7a, v němž se akceptuje financování z dotace maximálně do výše vykázané ztráty.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru