Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů profesionálního výtvarného umění

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2020. Výběrové řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury) na podporu projektů realizovaných v České republice. Výtvarné umění zahrnuje tyto umělecké obory: architekturu, malířství, sochařství, fotografii, kresbu, grafiku, design, užité umění, videoart, akční umění, instalace ad.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 30. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby se živnostenským oprávněním, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.).
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel. který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 1. Výstavní projekty — realizace nadstandardního výstavního projektu, založeného na aktuálním a kritickém přístupu ke zvolenému tématu.
 2. Celoroční výstavní činnost — výstavní program, jehož obsahem jsou nadstandardní projekty založené na kritickém přístupu ke zvolenému tématu.
 3. Jiný projekt — realizace festivalů, přehlídek, výtvarných a odborných sympozií, soutěží, tvůrčích dílen, konferencí, seminářů, přednáškových cyklů, rezidenčních pobytů apod.
 4. Odborná periodická publikace v tištěné či elektronické podobě — pro vydavatele odborného periodika, u kterého převažuje kritická reflexe výtvarného umění.
 5. Odborná neperiodická publikace v tištěné či elektronické podobě — pro nakladatele a vydavatele původní či překladové publikace, u které převažuje kritická reflexe výtvarného umění. Publikace musí mít ISBN.
 6. Dokumentační a informační činnosti — činnosti o výtvarném umění (např. archivy, webové portály). Činnosti musí být prováděny soustavně a celoročně.

Forma a výše podpory:

 • Dotace obchodním společnostem, družstvům a fyzickým osobám jsou poskytovány nejvýše do 50 % nákladů, maximálně však do výše vykázané ztráty na předložený projekt.
 • Dotace ostatním subjektům jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů, maximálně však do výše vykázané ztráty.
 • V případě celoroční činnosti obecně prospěšných společností může být dotace poskytnuta na úhradu mzdových nákladů až do výše 15 % celkové dotace poskytnuté na daný projekt.
 • Veškeré nepřímé provozní náklady (např. nájem kanceláří, elektrická energie, telefony, faxy, poštovné) lze hradit z dotace, pokud prokazatelně souvisejí s realizací projektu, maximálně však do výše 10% dotace.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Žadatel může předložit maximálně tři projekty, každý formou samostatné žádosti.
 • Státní dotace jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu, nemohou být použity za účelem dosažení zisku.
 • Projekt musí být realizován a profinancován do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

2 komentáře na “MK ČR — Podpora projektů profesionálního výtvarného umění”

 1. Mám dotaz k výběrové dotačnímu řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2016:
  1) forma a výše podpory (jsme vzdělávací zařízení — s.r.o. s oprávněním mj. ke kulturní činnosti — děláme přednáškové cykly z oblasti architektury, výtvarné kurzy, tvůrčí dílny)
  ? spadáme do kategorie obch. společností s max. poskytnutí 50% nákladů?
  2) Specifika a omezení: …jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu ? tzn., že může být kombinovaná finanční forma úhrady např. na výtvarné kurzy, budeme vybírat nižší částku a část uhradí zájemce?
  Děkuji za odpověď
  Fulnečková

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   veškeré dostupné informace k programu najdete ZDE. Vás bude zajímat titul Výtvarné umění. Po stažení souboru budete mít k dispozici podmínky, formulář žádosti a rozpočtu.
   V případě specifických dotazů se prosím obraťte na kontaktní osobu programu, která Vám jistě lépe pomůže.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru