Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Odbor ochrany kulturního dědictví Ministerstva kultury vyhlásil dotační řízení na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. Finanční podpora tentokrát bude poskytnuta na prezentaci sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem a na prezentaci sbírek formou odborných katalogů sbírek.

Příjem žádostí:

 • Termín k předložení žádosti do výběrového dotačního řízení je  stanoven do 15. 02. 2023.

Příjemci podpory:

 • Garanti standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení § 2 odst. 9 zákona, zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Prezentace sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem: 
  • a) zhotovení digitální prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů (při zpracování technologií 3D nejméně 20 sbírkových předmětů) včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu),
  • b) zhotovení 3D virtuální prezentace muzejní expozice, virtuální výstavy ze sbírek muzea nebo vzhled či funkční užití (minimálně 20) vybraných sbírkových předmětů na webu muzea s propojením na webový portál eSbírky.cz,
  • c) zpracování popularizačních videí k vybraným (nejméně 5) sbírkovým předmětům a jejich zveřejnění na stránkách muzea/galerie, za účelem zpřístupňování informací o sbírce.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů na celý projekt.
 • Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může předložit pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru