Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Odbor ochrany kulturního dědictví Ministerstva kultury vyhlásil dotační řízení na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. Finanční podpora tentokrát bude poskytnuta na prezentaci sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem a na prezentaci sbírek formou odborných katalogů sbírek.

Příjem žádostí:

  • Termín k předložení žádosti do výběrového dotačního řízení je  stanoven do 15. 2. 2021.

Příjemci podpory:

  • Garanti standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení § 2 odst. 9 zákona, zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb.

Typy podporovaných projektů:

  • Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu).

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů na celý projekt.
  • Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel může předložit pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru