Přeskočit na obsah

MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)

Dotace na podporu kulturních akcí a projektů spjatých s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993), vyjma projektů zaměřených na oslavy a připomínky konce 1. světové války.

Příjem žádostí:

 • 1. kolo — nejpozději do 31. 10. 2017.
 • 2. kolo — nejpozději do 30. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce, města.
 • Právnické a fyzické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2016, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968 a 1993) v rámci výběrových dotačních řízení v oblasti: 
  • profesionálního divadla;
  • profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla;
  • profesionálního výtvarného umění;
  • profesionálního hudebního umění v oblasti klasické hudby;
  • profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Ve výběrovém řízení jsou upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. s vydáním publikace, almanachu, či projekty směřující k vydání publikačního výstupu (konference, sympozia shrnující příspěvky ve sborníku).
 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je jasně ohraničena, každý formou samostatné žádosti se samostatnými přílohami, v samostatné obálce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru