Přeskočit na obsah

MK ČR — Výzva č. 441– Další rozvoj digitalizace v oblasti knihoven

Cílem výzvy je modernizace technologického stavu digitalizačního workflow krajských knihoven, která by měla přispět ke snížení sekundárních nákladů na údržbu a podporu provozu, zefektivnění procesu digitalizace dokumentů, nárůstu počtu digitalizovaných dokumentů a snížení průměrného času digitalizace svazků, případně vybudování digitalizačního pracoviště, pokud jej krajská knihovna dosud nemá.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu v období: od 16. 8. 2024 do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje podle § 3 odst. 1 písm. c) a § 11 knihovního zákona, v platném znění, a knihovny s vlastním digitalizačním pracovištěm, vykonávající funkci krajské knihovny.

Typy podporovaných projektů:

 • Tato výzva je zaměřena na podporu rozvoje digitalizačních pracovišť, kterými jsou Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně.
 • Cílem je koncepční celková modernizace technologického stavu digitalizačního workflow v celé jeho šíři takovým způsobem, aby bylo
  možné garantovat plnohodnotný provoz také po ukončení projektu (akce). To přispěje ke snížení sekundárních nákladů na údržbu a podporu provozu.
 • Realizací zmíněných aktivit dojde k modernizaci a zefektivnění procesu digitalizace dokumentů, nárůstu počtu digitalizovaných dokumentů a snížení průměrného času digitalizace svazků. Bude navýšena kapacita LTP (Long Term Preservation) úložiště a posílena jeho odolnost vůči kybernetickým útokům. Rovněž dojde ke krokům, které do budoucna podpoří integraci dalších formátů určených pro archivaci v rámci LTP úložiště a jejich modernizaci podle aktuálních standardů, což posílí jejich interoperabilitu a dostupnost v rámci integrace do centrálních a mezinárodních agregačních portálů. Dále bude rozvíjena Česká digitální knihovna jako centrální systém pro zpřístupnění digitálního obsahu novodobých digitálních fondů.

Forma a výše podpory:

 • Pro tuto výzvu je plánována alokace celkem 59,33 mil.
 • Finanční podpora je poskytována formou účelově vázané dotace v souladu s podmínkami výzvy a metodickými pokyny pro realizaci NPO vydávanými Ministerstvem průmyslu a obchodu a pokyny MK, které se týkají dotací z NPO a jsou zveřejněny na webu MK, s
  ustanovením § 14 rozpočtových pravidel a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to v rozsahu stanoveném ustanovením § 14q rozpočtových pravidel.
 • Žadatel předkládá konkrétní a kontrolovatelný projekt s jasně daným, reálným a vyrovnaným rozpočtem a konkrétně definovanými výstupy. Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů.

Specifika a omezení:

 • Oprávněnými žadateli nejsou státní příspěvkové organizace Ministerstva kultury.
 • Žadatel může v rámci výzvy podat pouze jeden projekt, jehož součástí je vícero podporovaných aktivit.
 • Podpořeným projektům bude poskytnuta dotace, s povinností jejího vyúčtování po ukončení projektu k termínu 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru