Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora regionálních kulturních tradic

Dotace na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, mohou získat obce, města, právnické a fyzické osoby a občanská sdružení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci v roce 2024 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu regionálních kulturních tradic přijímá MK následovně: 
  • 1. kolo – nejpozději do 29. 9. 2023.
  • 2. kolo – nejpozději do 30. 4. 2024.
  • Při osobním podání do podatelny MK nejpozději do 15:30 hodin dne 29. 9. 2023, v případě 2. kola dne 30. 4. 2024, při podání poštou s razítkem pošty s datem 29. 9. 2023, v případě 2. kola s razítkem pošty s datem 30. 4. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Obce a města,
 • Fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2022, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). 

Typy podporovaných projektů:

 • V tomto dotačním programu jsou podporovány zejména projekty, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, kulturní aktivity spjaté

  • a) s významnými výročími měst a obcí,
  • b) s významnými výročími kulturně-historických událostí,
  • c) s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % celkových neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu). Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto dotačního řízení v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem na rozpočet MK.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena, každý formou samostatné žádosti se samostatnými přílohami, každý v samostatné obálce.
 • Pokud je žadatelem spolek, předkládá projekt výhradně nejvyšší, ústřední orgán spolku, a to i za regionální články spolku v případě, že subjekt nemá právní subjektivitu a vlastní IČO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MK ČR — Podpora regionálních kulturních tradic”

 1. Richard Nesvačil

  dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je dotace určena i na oslavu 100 let založení SDH děkuji z pozdravem starosta SDH Hlína Richard Nesvačil

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   bohužel, tato dotace není určena na akce k výročí válečných událostí, bitev (rekonstrukce válečných soubojů apod.), k oživení technických památek (např. zvláštní jízdy historických vlaků), k výročí sborů dobrovolných hasičů atp.
   Doporučila bych vám se obrátit na krajský úřad, např. v rámci individuálních dotací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21735–506-Dotace+mimo+dotacni+program+2024.aspx.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru