Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Dotace na vydávání periodického tisku národnostních menšin může být poskytnuta pouze na prokazatelné výrobní náklady spojené s vydáváním národnostně menšinových tiskovin a distribuční náklady na rozšiřování těchto tiskovin na území České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti doručte do 31. října 2021 do 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • FO nebo PO.
 • Fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. prosince 2020, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných MK.

Typy podporovaných projektů:

 • a/ Periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin,
 • b/ rozhlasového a televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin,
 • ad a/ tisk v jazycích národnostních menšin, který není vydáván za účelem dosažení zisku a je veřejně šířen na území České republiky. Dotace může být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady spojené s jeho vydáváním nebo jeho rozšiřováním na území České republiky. V řízení se bude přihlížet k nákladovosti periodik prostřednictvím technických parametrů (např. ceny papíru, počtu vydaných a prodaných výtisků, distribuci).
 • ad b/ jde o podporu vysílání v jazycích národnostních menšin, které není provozováno

  za účelem dosažení zisku a je šířeno na území České republiky. Dotace může být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady spojené s výrobou programů a jejich šířením na území České republiky.

Forma a výše podpory:

 • Je možno poskytnout dotaci v maximální výši 70 % prokazatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Na jeden kalendářní rok může jeden žadatel předložit současně nejvýše tři projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru