Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora tradiční lidové kultury

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury. Žádosti se mohou podávat ve dvou kategoriích (A a B). Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oblastech tradiční lidové kultury. Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady na základě usnesení vlády č. 571/2003, Nositele tradice lidových řemesel a pro předkladatele projektů zaměřených na podporu a uchování statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci na rok 2024 ve výběrovém dotačním řízení na podporu tradiční lidové kultury přijímá ministerstvo nejpozději do 20. září 2023, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 20. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Typy podporovaných projektů:

  • Výběrové dotační řízení se vyhlašuje ve dvou samostatných kategoriích (v žádosti je nutné uvést kategorii, do které se hlásíte):
  • Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty plní úkoly Plánu péče o tradiční lidovou kulturu.
  • Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady na základě usnesení vlády č. 571/2003, Nositele tradice lidových řemesel a pro předkladatele projektů zaměřených na podporu a uchování statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

Forma a výše podpory:

  • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu hrazených ze státního rozpočtu není dovolena.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může předložit v každé kategorii maximálně 2 projekty. Každý projekt se předkládá jako samostatná žádost předepsaným způsobem a se všemi povinnými přílohami.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru