Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora tradiční lidové kultury

shutterstock_115264639.jpg
Share Button

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury. Žádosti se mohou podávat ve dvou kategoriích (A a B). Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oblastech tradiční lidové kultury. Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady, a pro předkladatele projektů přímo naplňujících konkrétní úkoly Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci v roce 2021 ve výběrovém dotačním řízení na podporu tradiční lidové kultury přijímá ministerstvo nejpozději do 20. září 2021, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 20. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající i nepodnikající, právnické osoby, registrované nebo založené do 31. 12. 2019, vyjma státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury

Typy podporovaných projektů:

Kategorie A:

 • Dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční lidové kultury,
 • zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost (nejedná se o podporu projektů ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 • shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury pro databáze,
 • dokumentace a záznamy tradičních technologií,
 • popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní činnost, předvádění technologií lidových řemesel,
 • podpora výjimečných edičních počinů.

Kategorie B:

1)      Projekty Nositelů tradice lidových řemesel oceněných Ministerstvem kultury v letech 2001 – 2020 na základě nařízení vlády č. 5/2003, o oceňování v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006, mohou být zaměřeny na následující aktivity:

 • podpora prezentace řemesel,
 • podpora uchování ohrožených řemesel,
 • podpora předávání řemeslných dovedností a znalostí,
 • ediční projekty vztahující se k provozovanému řemeslu.

2)      Projekty fyzických a právnických osob na podporu a uchování nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

3)      Projekty regionálních odborných pracovišť mohou být zaměřeny na aktivity vyplývající z Vzorové náplně činnosti regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu vydané pod č. j. MK 46546/2016, zejména však v těchto okruzích:

 • Zpracování, publikování a prezentování výsledků dotazníkových šetření z let 2006 – 2010 v jednotlivých krajích s využitímElektronické metodické příručky pro další využití výsledků výzkumu Identifikace a dokumentace TLK v ČR“ vydané NÚLK v roce 2018.
 • Prezentace lidové kultury a kooperace s NÚLK na vytváření celostátních portálů www.lidovakultura.cz a www.lidovaremesla.cz
 • Dokumentace projevů TLK na základě podkladů získaných z  dotazníkových šetření z let 2006 – 2010 v jednotlivých krajích.
 • Zpracování výjimečných souborů národopisných sbírek pověřených regionálních odborných pracovišť.
 • Příprava nominací k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).
 • Výstavní, dokumentační, publikační a prezentační činnost v rámci projektu Nositel tradice lidových řemesel.

Forma a výše podpory:

 • Je přislíbeno, že neinvestiční náklady budou pokryty ze 70 % dotací. Záležet také ale bude na rozpočtu ministerstva kultury a významu předkládaného projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit v každé kategorii maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>