Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora trvalé udržitelnosti projektu Evropské hlavní město kultury

tram-246682__340
Share Button

Dotace na podporu projektů, které podporují trvalou udržitelnost projektu Evropské hlavní město kultury a obecně naplňují cíle související s platným Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU, tedy zejména podporují rozmanitost kultur v Evropě, pocit příslušnosti občanů ke společnému kulturnímu prostoru a podporují přínos kultury k dlouhodobému rozvoji města a přilehlých oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být fyzické či právnické osoby, které svým projektem navazují na aktivity Evropského hlavního města kultury, nebo jejich projekt podporuje dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit.
  • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR.
  • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.
  • Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektů, které podporují trvalou udržitelnost projektu Evropské hlavní město kultury a obecně naplňují cíle související s platným Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU, tedy zejména podporují rozmanitost kultur v Evropě, pocit příslušnosti občanů ke společnému kulturnímu prostoru a podporují přínos kultury k dlouhodobému rozvoji města a přilehlých oblastí. 
  • Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje související s předloženým projektem.
  • Dotace se poskytuje přednostně na úhradu přímých nákladů projektu. V odůvodněných případech lze dotaci poskytnout na úhradu nepřímých (režijních) nákladů (např. na nájem kancelářských prostor, nákup kancelářských potřeb, poštovné, telefony, poplatky za fax, internet apod.).

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % kalkulovaných nákladů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí jednotlivých dotací a o jejich výši, jakož i o zamítnutí žádosti rozhoduje ministr kultury. Podkladem pro jeho rozhodnutí je vždy návrh samostatného oddělení EU MK a ten při formulaci návrhu zpravidla vychází z posouzení projektů poradním orgánem (výběrová komise).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>