Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podporu expozičních a výstavních projektů

shutterstock_115264639.jpg
Share Button

Příspěvky na neinvestiční výdaje projektů zaměřených na instalaci expozic a výstav a jejich fyzické dostupnosti.

Příjem žádostí:

  • Termín příjmu žádostí je do 31. 05. 2021.

Příjemci podpory:

  • Dotační řízení je určeno pro žadatele, kteří jsou vlastníky sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

Typy podporovaných projektů:

  • Instalace expozic nebo výstav.
  • Zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Forma a výše podpory:

  • Příspěvek je určen na neinvestiční výdaje.
  • Do výběrového řízení ve věci poskytnutí finančního příspěvku bude přijat projekt, který nejméně z 30 % financuje v roce 2021 buď předkladatel, nebo jiný subjekt.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být zaslán v jednom vyhotovení včetně povinných příloh.
  • Do výběrového řízení ve věci poskytnutí finančního příspěvku bude přijat projekt, který bude v roce 2021 buď plně realizován, nebo bude realizována jeho dílčí ucelená etapa, která zajistí samostatný výstup; ministerstvo nemůže garantovat, že bude v dalším období moci ze státního rozpočtu přispět na dokončení projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>