Přeskočit na obsah

MK ČR — Program divadel a orchestrů — výběrové řízení na rok 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu pro Program divadel a orchestrů, ze které mohou získat dotaci na podporu činnosti divadla, symfonické orchestry a pěvecké sbory.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději do 13. dubna 2021.

Příjemci podpory:

 • Divadla — příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, spolky, ostatní právní subjekty s pravidelnou vlastní uměleckou činností a stálým uměleckým souborem.
 • Symfonické orchestry — příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické či fyzické osoby — stálý profesionální symfonický orchestr, který má: 
  • minimálně 35 hudebníků,
  • alespoň 75 % hudebníků v hlavním pracovním poměru, případně v obdobném právním vztahu,
  • dechovou harmonii — alespoň 12 hráčů na dechové nástroje jako stálou složkou.
 • Pěvecké sbory — příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické či fyzické osoby — stálý profesionální symfonický orchestr, který má: 
  • minimálně 60 zpěváků,
  • alespoň 75 % zpěváků v hlavním pracovním poměru, případně v obdobném právním vztahu,
  • alespoň 60 % zpěváků s odpovídajícím hudebním vzděláním (tj. vysoká umělecká škola, konzervatoř, pedagogická fakulta).

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora činnosti divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Kontinuita a historie umělecké činnosti — stálá celoroční divadelní či hudební činnost nejméně po tři předcházející roky.
 • K žádostem připojte tyto povinné přílohy: 
  1. popis umělecké činnosti v roce 2020, včetně popisu případných alternativních forem zpřístupnění tvorby publiku
  2. přijatá a plánovaná opatření pro znovuzahájení provozu pro veřejnost (hygienická opatření, stavební úpravy, organizační a procesní změny)
  3. bližší struktura nákladů divadla v roce 2021 (rozlišení nákladů na uměleckou činnost, provozních nákladů, nákladů vynaložených na bezpečnostní a hygienická opatření…)

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru