Přeskočit na obsah

MK ČR Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Program podporuje aplikovaný výzkum a vývoj ve smyslu teoretické a experimentální práce cílené na získání nových poznatků a dovedností, využitelných pro vývoj nových nebo značně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Cílem je dosáhnout zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity a integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století a v podmínkách očekávaných globálních změn. Žádosti je možné podávat do 4. 5. 2015.

Příjem žádostí:

 • Do 4. 5. 2015 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíl Národní identita: historické vědní obory a archeologie, jazyk a literatura, umělecká tvorba.
 • Cíl Kulturní dědictví: kulturní dědictví, historické hodnoty, technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví, vzdělávání a média.

Způsobilé náklady:

 • Osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách.
 • Náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku.
 • Další provozní náklady nebo výdaje.
 • Náklady neb výdaje na služby.
 • Doplňkové náklady nebo výdaje.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace programu je cca 2,86 mld. Kč.
 • Výše podpory může dosahovat až 100 % způsobilých nákladů projektu.
 • Maximální výše podpory jednoho projektu je stanovena na 10 mil.€.

Specifika a omezení:

 • Doba trvání projektu se předpokládá nejméně na 3 roky, nejdéle na 5 let.

Doplňující informace:

 • Žádost se zasílá poštou nebo odevzdává osobně na podatelně Ministerstva kultury ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru