Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

images
Share Button

Dotace na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 31. ledna 2021.

Příjemci podpory:

  • Program je určen vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury:
    • zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Forma a výše podpory:

  • Příspěvek může tvořit maximálně 80 % ze smluvní ceny díla nebo z ceny nakoupeného a v daném kalendářním roce zabudovaného stavebního materiálu (pokud jde o obnovu prováděnou svépomocí). Maximální hranice příspěvku se určuje přímou úměrou mezi výší příspěvku a smluvní cenou.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku. Konečná doba realizace projektu je i termínem, kdy musí být uhrazeny veškeré výdaje vynaložené na realizaci projektu, tj. 31. 12. 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>