Přeskočit na obsah

MK ČR — Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Dotace na pořízení plánů ochrany mohou být poskytnuty pouze do měst a obcí, na jejichž území je vyhlášena vesnická památková rezervace, vesnická památková zóna nebo krajinná památková zóna.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 15. 6. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být příslušná obec/město s VPR, VPZ a KPZ anebo příslušný kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR v Programu péče o vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny na pořízení plánů ochrany se řídí obecně závaznými předpisy.
 • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může tvořit max. 70 % z uznatelných nákladů prací prokazatelně vynaložených na pořízení plánu ochrany v příslušném roce.
 • Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky a množství podaných žádostí do Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny na pořízení plánu ochrany.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací prováděných od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, přičemž poukázání dotace musí být provedeno v roce 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “MK ČR — Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny”

 1. Ester Miluničová

  Dobrý den,

  vlastníme zemědělskou usedlost, která je kulturní památkou. Prosím, jaké jsou možnosti získání dotace na její opravu? Usedlost se nachází na území městyse Davle, Středočeský kraj.
  Děkuji Ester Miluničová

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   lze využít Havarijní program. Veškeré informace o podmínkách a míře podpory naleznete na stránkách MK ČR: https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html.
   Pokud se v rámci městyse Davle nachází památková zóna, kde stojí i vaše usedlost, je možné podat žádost i v této výzvě.
   Dále pak Středočeský kraj poskytuje dotace v rámci „Programu pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek”. Letos již příjem žádostí byl ukončen, ale je možné se připravit na další rok, podmínky by měly být obdobné: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-obnovu-pamatek.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 2. FRANTIŠEK ENDRLE

  DOBRÝ DEN,
  VLASTNÍM ZÁMEK-TVRZ ČP.1 OKROUHLICE U H.BRODU.
  LZE ZÍSKAT PODPORU NA REKONSTRUKCI-OPRAVU?
  DĚKUJI
  ENDRLEF
  M602257927

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Pokud by se jednalo o kulturní památku, lze využít Havarijní program. Veškeré informace o podmínkách a míře podpory naleznete na stránkách MK ČR: https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html.

   Dotaci na obnovu kulturních památek na svém území poskytuje také Kraj Vysočina — https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/pamatkova_pece/dotace_kraje_vysocina_na_obnovu_pamatek_v_roce_2023.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru