Přeskočit na obsah

MK ČR — Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Dotace na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 31. ledna 2022.

Příjemci podpory:

  • Program je určen vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví.

Typy podporovaných projektů:

  • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Forma a výše podpory:

  • Příspěvek může tvořit maximálně 80 % ze smluvní ceny díla nebo z ceny nakoupeného a v daném kalendářním roce zabudovaného stavebního materiálu (pokud jde o obnovu prováděnou svépomocí). Maximální hranice příspěvku se určuje přímou úměrou mezi výší příspěvku a smluvní cenou.

Specifika a omezení:

  • Akce obnovy nemovitých kulturních památek musí být realizovány a profinancovány v období 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru