Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Program podpory pro památky světového dědictví

praha pol rustu
Share Button

Dotace Ministerstva kultury na podporu zabezpečení označení, ochrany, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace na rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na zápis či u kterých se tento návrh zpracovává.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se předkládají do 15. 10. 2022 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická či právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Tvorba management plánů a nominačních dokumentací
 • 2. Vědecko-výzkumné projekty prohlubující poznání o historii a hodnotách výše uvedených památek
 • 3. Prezentace, osvěta a edukace zaměřená na výše uvedené památky.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových kalkulovaných nákladů projektu.
 • Určení výše dotace se odvíjí od naplnění výše uvedených kritérií hodnocení projektu.
 • Dotace se poskytuje na úhradu nákladů nezbytných pro realizaci projektu na území České republiky.

Specifikace a omezení:

 • Dotaci lze použít výhradně na účel, na který byla určena a pouze v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta, tedy od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Příjemce je povinen uvádět ve všech propagačních materiálech souvisejících s podpořeným projektem skutečnost, že se jedná o realizaci projektu za finanční podpory Ministerstva kultury.
 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.
 • Dotace nemůže být poskytnuta útvarům, které nemají právní osobnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>