Přeskočit na obsah

MK ČR — Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, v oborech: literatura a výtvarné umění.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby – autory-umělce, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti literatury a výtvarného umění.
  • Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

  • Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí uměleckou činnost nebo tvůrčí umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl.
  • Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely – tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti; výsledkem takového pobytu je především získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla.

Forma a výše podpory:

  • Z tvůrčího i studijního stipendia je možné hradit jednak věcné náklady projektu, tj. náklady na materiál a služby, náklady na pronájem pracovních prostor včetně služeb, jízdní výdaje, výdaje na ubytování mimo domov (pokud prokazatelně souvisí s realizací projektu) a případné ostatní náklady (např. v případě zahraničního pobytu vízum či cestovní pojištění).
  • Dále je možné požadovat tzv. příspěvek na tvůrčí/ studijní činnost, který slouží k pokrytí běžných životních nákladů žadatele (např. nákladů na stravu, bydlení) po dobu realizace projektu.

Specifika a omezení:

  • Žádost o stipendium musí být podána vždy jen jedním žadatelem.
  • Tvůrčí stipendium lze požadovat na projekty v délce minimálně 6 a maximálně 24 měsíců. Projekty mohou být dodatečně – před plánovaným ukončením realizace – prodlouženy až o 1 rok, stipendium nebo jeho část nelze však převést do jiného kalendářního roku, než pro jaký bylo původně schváleno.
  • Studijní stipendium lze žádat na projekty trvající nejméně 1 měsíc (bez přerušení). Maximální časový rozsah projektu není stanoven, nicméně zkušenost z minulých výběrových řízení je taková, že je stipendium přiděleno maximálně na další dva kalendářní roky (s ohledem na omezený rozpočet stipendijního programu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru